Slovník VoIP telefónie (A-B)

Blog > Článok

Svet VoIP je skutočne fascinujúci. Avšak pre niekoho môžu byť nové funkcie a celkové fungovanie IP PBX trochu mätúce. Ak chcete pomôcť tým, ktorí práve začínajú s VoIP technológiou alebo tým, ktorí narazili na nepoznaný pojem, ponúkame vám krátky prehľad najdôležitejších výrazov so stručným vysvetlením.

 

A

Agent: Zamestnanec, ktorý pracuje v rámci telefónnej podpory spoločnosti.

Akustické echo: Echo, ktoré je výsledkom spätnej väzby, ktorá je generovaná na ľubovoľnom telefóne alebo náhlavnej súprave z reproduktora na mikrofón.

Alcatel: Francúzska spoločnosť, ktorá okrem iného vyrába aj VoIP telefóny.

Analóg: Bežne používaný termín pre analógový prenos signálu. Analógové telefonovanie bolo vo veľkej miere nahradené digitálnym ISDN. Avšak v mnohých krajinách sa stále používajú analógové telefónne linky.

Analógový telefónny adaptér (ATA): Zariadenie, ktoré sa používa na začlenenie analógových zariadení do prostredia VoIP premenou analógových signálov na IP pakety. Tie sú následne prenášané cez internet.

Area Code – v preklade „Primárna oblasť“: Číslo alebo číselný pár, ktorý definuje konkrétny kraj ako súčasť telefónneho čísla. Slangovo nazývaná „volačka“.

Attenuation – v preklade „Útlm“: Termín, s ktorým sa stretávame pri akomkoľvek type signálu (digitálnom alebo analógovom). Vzťahuje sa na zníženie sily signálu, čo je prirodzeným dôsledkom prenosu signálu na dlhé vzdialenosti. Niekedy nazývaný „strata“.

Audio Encoding – v preklade „Kódovanie zvuku“: Audio kodeky zakódujú alebo dekódujú digitálne audio dátové pakety. Kódovanie zvuku jednoducho prevádza audio signály na digitálne. Každý prirodzený zvuk je analógový signál. Aby tento signál mohol byť prenášaný cez internet alebo akékoľvek digitálne médium, musí byť prevedený na digitálny signál. Môže ísť o softvérové alebo hardvérové zariadenia.

Auto-Attendant: Systém automatického odpovedania volajúcim, privítania a navigácie volajúceho podľa nakonfigurovanej štruktúry.

Automatic Call Distribution (ACD) – v preklade „Automatická distribúcia hovorov“: Aby sa zaistila čo najlepšia možná manipulácia s prichádzajúcimi hovormi, systém ACD automaticky odoberá a distribuuje hovory vybraným zamestnancom v rámci spoločnosti. Je možné určiť a priradiť skupiny hovorov k číslam numerickej klávesnice telefónu. Prichádzajúci hovor sa automaticky dostane k užívateľovi v závislosti od zvolenej číslice.

B

Backbone: Vysokorýchlostná optická sieť s veľkou kapacitou, ktorá spája veľké mestá po celom svete.

Bandwidth – v preklade „Šírka vlnového pásma“: Definované meradlo spracovania signálu, ktoré sa používa na popis prenosovej sily. Je to množstvo dát, ktoré je možné prenášať z jedného bodu na druhé v danom časovom období. Pri IP telefónoch je potrebných približne 100 Kbit za sekundu pre nahrávanie a sťahovanie za každú uskutočňovanú konverzáciu.

Basic Rate Interface (BRI) – v preklade „Rozhranie pre základný prístup“: Základný terminál technológie ISDN.

Baud: Jednotka „signálovej rýchlosti“, čo predstavuje počet zmien stavu prenosového média za sekundu v modulovanom signále.

Beronet: Výrobca telefónneho hardvéru z Berlína, Nemecko.

Broadband Telephony – v preklade „Širokopásmová telefónia“: Komunikačný protokol na prenos telefónnych hovorov cez širokopásmovú internetovú sieť. Ďalšie výrazy bežne spojené so širokopásmovou telefóniou sú IP telefónia, internetová telefónia a širokopásmová telefónna služba.

Busy – v preklade „Zaneprázdnený“: V prípade, že sa snažíte dovolať na telefón, ktorý už je zapojený do inej konverzácie, môže vám byť odoslaný stav SIP o zaneprázdnenosti telefónu.

Busy Lamp Fields (BLF): Zobrazenie stavu (obsadený, vyzváňajúci, dostupný) telefónov iných používateľov, ktoré sú pripojené k vášmu telefónnemu systému. Často existuje v kombinácii s klávesami rýchlej voľby.

This content will appear inside a popup…