Čo je Cloud PBX?

Blog > Článok

Rovnako, ako pri akejkoľvek inej technológii, aj VoIP priemysel má svoju charakteristickú terminológiu, odborný slang a marketingové výrazy. Ktokoľvek, kto sa zaujíma o VoIP systém, sa môže stretnúť s termínom CPBX (Cloud PBX) a premýšľať nad tým, čo vlastne znamená. Môže sa to zdať mätúce, pretože to znie podobne ako iné výrazy (napríklad hostiteľská PBX). Vo všeobecnosti sa všetky vzťahujú na ten istý typ služby. CPBX je teda telefónna služba s funkciou PBX, ktorá je dodávaná online prostredníctvom vyhradených alebo zdieľaných dátových spojení.

Cloud PBX

CPBX (Cloud PBX) môžeme preložiť do slovenčiny ako Cloudová telefónna/pobočková ústredňa. Hoci sa tento termín stal neuveriteľne populárnym za posledné roky, hostiteľské PBX systémy poznáme o niečo dlhšie. Dôvodom, prečo teraz získava väčší význam, je to, že funkcionality PBX sú dodávané pomocou technológie VoIP a nahradili tak prepínanie obvodov. Hoci sa Cloudová telefónna ústredňa môže odkazovať aj na bežnú analógovú telefónnu službu, vo väčšine prípadov sa odkazuje na VoIP.

Výhody CPBX

  • Prechod je jednoduchý

S tradičným systémom hardvérovej PBX je náročné urobiť zmeny rýchlo. Pridanie novej linky, telefónneho čísla alebo prístroja môže trvať hodiny alebo dokonca dni. Väčšina operácií si vyžaduje, aby technik cestoval do klientskej kancelárie. Vďaka CPBX Optimal Call takmer okamžite dokáže nasadiť platformu pre tisíce používateľov. Na vrchole platformy sa pridávajú rôzne funkcie a služby, jednotlivé zmeny môžu byť jednoducho nakonfigurované samotnými používateľmi.

Väčšina funkcií a nastavení CPBX môže byť sprístupnených prostredníctvom online alebo webových dashboardov. Koncový užívatelia, manažéri a správcovia môžu využívať rôzne úrovne prístupov a oprávnení. Zatiaľ čo správcovia môžu meniť nastavenia na podnikovej úrovni, manažéri môžu nasadzovať a konfigurovať skupinové mailové schránky a zamestnanci môžu ovládať len jednotlivé funkcie.

  • Častejšie aktualizácie s menšími ťažkosťami

Len so základnými riešeniami je proces aktualizácie viazaný na „budget“ podniku. Spoločnosť, ktorá si prechádza ťažkou ekonomickou situáciou a potrebuje najnovšie telefónne funkcie, môže mať nedostačujúci kapitál na modernizáciu súčasného vybavenia. Niekedy sa aktualizácie odkladajú, pretože firma nemá vlastné odborné znalosti alebo si nemôže dovoliť služby externých konzultantov.

Vďaka CPBX tieto problémy jednoducho zmiznú. Optimal Call aktualizuje ústredňu, jej funkcie a služby častejšie, ako by to dokázali samotné firmy. A navyše, tieto výhody môžu využívať všetci klienti bez ohľadu na ich finančný stav – za predpokladu, že platia mesačné poplatky za prenájom ústredne.

  • Flexibilita

V súčasnosti je pre firmy flexibilita nevyhnutnosťou. Cloudová ústredňa je flexibilnejšia než klasická hardverová PBX, pretože môže byť nakonfigurovaná na diaľku. Požiadavky na zmeny môžu byť zákazníkom okamžite splnené. Klienti môžu ľahko povoliť a zakázať funkcie v závislosti od ich meniacich sa nárokov.

Tieto aspekty robia CPBX veľmi cennou pre obchodné spoločnosti. Môžu rozširovať svoje výkony v závislosti od obchodných požiadaviek, a nie v závislosti na dostupných finančných prostriedkoch.

CPBX výrazne zmenila spôsob fungovania firiem. Mnoho oddelení, projektových tímov a skupín teraz využíva benefity ústredne pri každodennej práci. Taktiež umožňuje obchodným spoločnostiam využívať najnovšie technológie a využívať pokročilé funkcie. A to všetko bez toho, aby mali ťažkosti a náklady na udržiavanie chodu spoločnosti. Milióny ľudí na svete využívajú benefity CBPX a VoIP volania. Pridajte sa k nim!

This content will appear inside a popup…