Ako ušetriť energiu vďaka Green IT a CPBX?

Blog > Článok

V súčasnosti sa často diskutuje o globálnom otepľovaní, rôznych civilizačných chorobách, odlesňovaní našich nádherných hôr, separovaní odpadkov či sporení energie. Každého jedného z nás sa vymenované témy týkajú. V nasledujúcom článku vám prinášame spôsob, ako môžete aspoň z časti chrániť našu planétu. Dozviete sa, prečo vymeniť klasické “elektrinožrúce” ústredne za moderné cloudové pobočkové ústredne (CPBX).

Čo je Green IT?

Green IT (v slovenčine Zelené IT) sa odvoláva na ekologicky udržujúcu techniku. Vytvorením návrhu a prevádzky IT na princípe šetrnejšom k životnému prostrediu, dokážeme znížiť negatívne vplyvy na prostredie, v ktorom žijeme. Jedným z cieľov Green IT, a zároveň prínosom pre vaše podnikanie, je maximalizácia energetickej účinnosti počas životnosti produktu. Ďalšie komponenty Green IT zahŕňajú redizajn dátových centier, ako aj virtualizáciu hardvérov náročných na spotrebu energie, zelené budovanie siete a cloudové riešenia.

Green IT redukuje znečistenie životného prostredia a zároveň napomáha rozpočtu Vašej firmy. CPBX a VOIP telefonovanie od Optimal Call sú v súlade s Green IT a vyžadujú si nízku spotrebu energie. V závislosti od zvoleného telefónneho zariadenia je priemerná spotreba elektriny len 6-18 wattov.

Šetrite prostredie a aj peniaze s Optimal Call

Nižšia spotreba energie napomáha vašej firme pri znížení nákladov, no súčasne pomáha chrániť životné prostredie. So spoločnosťou Optimal Call môžete ušetriť až 80% CO2 v porovnaní so starým telefónnym systémom. Ak vezmeme do úvahy emisiu C02 o hmotnosti 0,55 kg za kWh, za rok ušetríte asi 384 kg CO2 s telefónnym systémom od Optimal Call. Pre zhrnutie, s Optimal Call dokážete ušetriť peniaze vďaka lacným volaniam a modernej ústredni, ale aj peniaze za úsporu energie. Pridajte sa k nám!

This content will appear inside a popup…