VoIP telefónia pre agentúry

Blog > Článok

VoIP telefónia pre agentúry

V dnešnom globalizovanom svete sa mobilita stáva čoraz dôležitejšou a predstavuje vzrušujúce výzvy pre zamestnancov v akomkoľvek odvetví. Obzvlášť, vysoké požiadavky na flexibilitu a adaptáciu sú kladené predovšetkým na reklamné agentúry. Snažia sa inšpirovať a upozorňovať na najnovšie značky, produkty a ľudí. Všetci klienti očakávajú, že agentúry budú pre nich ľahko prístupné. Zatiaľ čo hladká vnútorná komunikácia zabezpečuje úspech dynamických pracovných tokov, vonkajšia komunikácia je dôležitým faktorom spokojnosti zákazníkov. VoIP telefonovanie vám ponúka vysokú dostupnosť, flexibilnú telekomunikáciu a v neposlednom rade výrazné zníženie nákladov.

Buďte VIP s Voice over IP

Moderné VoIP telefonovanie ponúka nemálo benefitov, ktoré boli donedávna, počas obdobia analógových telefónov, nepredstaviteľné. Napríklad Skupiny pre vyzváňanie (Hunt Groups) je funkcia, ktorá umožňuje zaradiť užívateľov do podskupiny, ktorej je pridelené jedno spoločné telefónne číslo. Prichádzajúce hovory sú následne rozdelené na všetkých užívateľov skupiny podľa niekoľkých preddefinovaných spôsobov. Vďaka tejto funkcii si môžete nadefinovať skupinu zamestnancov, ktorí budú môcť prijímať hovory neustále, aby ste nestratili ani jeden telefonát do vašej firmy.

Zdieľaná linka (Shared Line Appearance) umožňuje jednému užívateľovi SIP pridanie zdieľanej linky na niekoľkých telefónoch. Vďaka tomu hovory môžu kolovať medzi telefónmi tým, že sú umiestnené v poradí na jednom zariadeni a prevezmú kontrolu nad iným volaním. Týmto spôsobom ste vždy k dispozícii v kancelárii alebo doma na svojom smartfóne. Hovor môžete zdvihnúť kdekoľvek chcete v závislosti na vašom osobnom pohodlí.

Ak sa vám nepodarí prísť k telefónu, existuje hlasová pošta Voicemail, ktorá sa posiela jednoducho prostredníctvom e-mailu. Vaši klienti vždy vedia, že vás môžu kontaktovať, a taktiež, že vybavíte ich požiadavky.

Výhody VoIP pre vašu kanceláriu

Existuje veľa inovácií, ktoré prichádzajú s IP telefónnym systémom, avšak nemusíte zabudnúť na vaše staré zariadenia. Funkcia oznámenie pracovného času zabezpečí, že vaši zákazníci a klienti majú vždy aktuálne informácie o pracovných časoch. A ak náhodou volajú „po“, môžete si nastaviť presmerovanie hovorov na klapku iného kolegu či do hlasovej pošty. Vďaka čakacím frontom a skupinám volajúcich, udržíte kontrolu nad všetkou komunikáciou v agentúre.

Toto všetko je možné mať bez úplného vyradenia starých zariadení. Keďže sa IP telefónia vyznačuje vysokou úrovňou flexibility a kompatibility, môžete využívať niektoré staré zariadenia. Ale vždy máte na výber! Staré analógové telefónne zariadenia, môžete nechať v pokoji doslúžiť. Stačí ak im trošku vypomôžete používaním adaptéra, ktorý premieňa analógový signál na VoIP signál. Alebo ich predsa len vymeníte za špičkové VoIP zariadenia. Je to len na vás! Zabezpečte plynulý prechod medzi technológiami a ušetrite tak nadmerné náklady.

Prečo si vybrať práve Optimal Call?

Spoločnosť Optimal Call je kľúčom k úspechu vo svete VoIP služieb. Kladieme veľký dôraz na kvalitu, poctivosť a transparentnosť. Ponúkame kvalifikovanú a dobre vyškolenú podporu, servis a mnoho ďalších inovácií pre IP telefóniu.

This content will appear inside a popup…