Prípadová štúdia Error s. r. o.

Prípadové štúdie

Spoločnosť Error s. r. o. bola začínajúcou spoločnosťou v oblasti servisu mobilných telefónov a predaja príslušenstva. Na svoje podnikanie potrebovali zabezpečiť pevnú linku, cez ktorú by dokázali udržiavať kontakt so svojimi zákazníkmi.

Po dôkladnej analýze z našej strany sme spoločnosti Error s. r. o. navrhli nasledujúce riešenia:

Cloudová telefónna ústredňa - vďaka našej ústredni sme im dokázali prepojiť niekoľko pobočiek na rôznych miestach spolu s ich centrálou. Volania medzi pobočkami sú bezplatné.
IVR menu a nahratie personalizovanej hlásky - pomocou personalizovanej hlásky
sme nášmu klientovi nastavili ústredňu tak, že každý zákazník si pomocou konkrétnej
číselnej voľby vyberie pobočku, na ktorú sa chce dovolať. Vďaka tomu sa každý ich
zákazník dovolá na miesto, ktoré je pre neho najbližšie.
Neobmedzené volania - pomocou neobmedzených volaní na území SR + ČR sa náš
zákazník môže spojiť s kýmkoľvek. Klient už nemusí riešiť pretelefonované minúty a
je v kontakte so svojimi zákazníkmi kedykoľvek to potrebuje.
Exkluzívne číslo - keďže sa jednalo o začínajúcu spoločnosť, tak potrebovali
telefónne číslo, ktoré by bolo ľahko zapamätateľné a zároveň by pomohlo budovať
značku okolo spoločnosti. Nášmu klientovi sme poskytli exkluzívne číslo v tvare
032/222 55 55.
Dodanie VoIP telefónov - sme poskytovateľom špičkových VoIP zariadení, ktoré pomáhajú našim klientom zefektívniť komunikáciu, či už so zákazníkmi, či už vrámci firmy.

Ďalšie prípadové štúdie

Eko Energy Projekty s. r. o.

Spoločnosť Eko Energy Projekty nás požiadala o komplexné zabezpečenie hlasových služieb a ústredne pre ich nové call centrum.
Čítajte viac

Ústredná knižnica SAV

Klienta sme oslovili s ponukou modernizácie telefónnych služieb. Pôvodne mali veľmi zastaralú infraštruktúru, ktorá nefungovala správne.
Čítajte viac

This content will appear inside a popup…