Prípadová štúdia Eko Energy Projekty s. r. o.

Prípadové štúdie

Spoločnosť Eko Energy Projekty nás požiadala o komplexné zabezpečenie hlasových služieb a ústredne pre ich nové call centrum.

Po dôkladnej analýze sme klientovi navrhli nasledujúce možnosti:

Implementácia CRM - v spolupráci s naším partnerom sme klientovi navrhli možnosť prepojenia telefónnej ústredne, obchodného informačného systému a VoIP volaní. Vďaka tomuto riešeniu má klient k dispozícii podrobný prehľad hovorov a aktivít ich zákazníkov. Zároveň ešte pred prijatím hovoru operátor/-ka vidí, kto volá, čo sa so zákazníkom naposledy preberalo a môže naviazať na už existujúcu komunikáciu.
Zobrazovanie mobilného čísla - pomocou GSM brány klient prijíma hovory z mobilného čísla na telefónnej ústredni. Zároveň sme nastavili maskovanie pevnej linky za mobilné číslo. Zákazníci si myslia, že ich kontaktuje firma z mobilu a pritom im telefonuje operátor/-ka z pevnej linky.
Neobmedzené volania - pomocou neobmedzených volaní na území SR + ČR sa náš zákazník môže spojiť s kýmkoľvek. Klient už nemusí riešiť pretelefonované minúty a je v kontakte so svojimi zákazníkmi kedykoľvek to potrebuje. Ideálne riešenie pre všetky spoločnosti a call centrá, u ktorých je pravdepodobnosť vyššieho objemu pretelefonovaných minút.
Exkluzívne číslo - spoločnosť mala záujem o ľahko zapamätateľné a profesionálne vyzerajúce telefónne číslo. Poskytli sme jej číslo, ktoré pomohlo budovať značku spoločnosti. Nášmu klientovi sme poskytli exkluzívne číslo v tvare 043/222 55 55.

Ďalšie prípadové štúdie

Ústredná knižnica SAV

Klienta sme oslovili s ponukou modernizácie telefónnych služieb. Pôvodne mali veľmi zastaralú infraštruktúru, ktorá nefungovala správne.
Čítajte viac

Error s. r. o.

Spoločnosť Error s. r. o. bola začínajúcou spoločnosťou v oblasti servisu mobilných telefónov a predaja príslušenstva. Na svoje podnikanie…
Čítajte viac

This content will appear inside a popup…