Čo je Softphone?

Blog > Článok

Budúcnosť VoIP telefónie

Softphone (softfón) je softvér, ktorý umožňuje hlasovú komunikáciu cez IP telefóniu (VoIP) bez použitia fyzického IP telefónneho zariadenia. Softvér môže byť nainštalovaný na počítači, notebooku alebo na smartfóne. Je používaný ako akýkoľvek iný telefón v sieti. Súčasne na ňom dokážete využívať rôzne funkcie. V mnohých prípadoch užívateľské rozhranie vyzerá ako na tradičných telefónoch. Napríklad máva číselník, ktorý je typický pre staršie analógové telefóny. Avšak, namiesto tradičného prijímača, vstup a výstup prechádzajú cez mikrofón, reproduktor alebo headset.

Štandardy pre Softfóny: SIP a RTP

Pre IP telefóniu sa používajú rôzne komunikačné protokoly, ktoré sú potrebné na vytvorenie základných pravidiel relácie. Zatiaľ čo sú pomerne bežné niektoré proprietárne štandardy, najrozšírenejším protokolom je SIP. SIP sa používa na riadenie komunikačnej relácie, pretože obstaráva signalizáciu, čo znamená, že sa dá použiť na vytváranie, úpravu a ukončenie relácií. V dôsledku toho je prepojenie medzi softfónom a cieľovým zariadením vytvorené prostredníctvom protokolu SIP.

Napriek tomu sú audio streamy spravované pomocou protokolu RTP (Real-Time Transport Protocol). Vzhľadom k tomu, že sa rovnaké protokoly používajú pre IP telefóny a aj pre softfóny, implementácia softvéru do IP PBX funguje rovnako ako pri bežnom IP telefóne: Po vytvorení účtu pre softfón je následne zaregistrovaný pomocou IP telefónu. Väčšina softfónov podporuje bežné funkcie VoIP, ako je napríklad presmerovanie hovoru a mnohé ďalšie.

Výhody softfónov vs hardverových telefónov

Sieť zaobchádza so softfónom ako s rovnakým typom User Agenta a ako s akýmkoľvek iným telefónom. Preto môže prevziať rovnaké úlohy, no okrem toho, ponúka veľa zaujímavých možností rozšírenia jeho vlastností. Ak poskytovatelia vytvoria atraktívne a zrozumiteľné grafické používateľské rozhranie (GUI), otvoria sa celému radu možností, ktoré by boli príliš ťažkopádne pre použitie na hardvéri.

Obyčajné IP telefóny môžu zobraziť len obmedzený počet stavov prítomnosti. Väčšie firmy časom zistia, že obmedzené rozmery hardverových telefónov sú dosť reštriktívne. Pre vysvetlenie: Chýbajú im tlačidlá. Softfóny však umožňujú komplexný prehľad všetkých stavov hovorov v celej spoločnosti. Samozrejme, funkcie, ktoré ponúkajú softfóny závisia od produktu a jeho poskytovateľa. V Optimal Call sme spokojní a využívame softfóny X-lite a Zoiper, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie.

Kto potrebuje softfóny?

Softfóny sú vhodné najmä pre veľké spoločnosti, kde majú zariadenia rozmiestnené na rôznych miestach. V prípade inštitúcii, ako sú napríklad nemocnice, kde zamestnanci pracujú neustále v pohybe, by softfóny mohli poskytnúť prehľad o tom, kto v súčasnosti pracuje „za stolom“. Taktiež poskytujú komplexnú históriu hovorov a plynulé zmeny prechodu hovorov.

Zamestnanci, ktorých práca zahŕňa časté cestovanie uvítajú, že softfóny ponúkajú zjednodušenie telefonovania. Eliminujú náklady a čas na riešenie telefónnych podmienok špecifických pre rôzne krajiny. Všetko, čo človek potrebuje, je len počítač alebo smartfón a internetové pripojenie. Môže tak sedieť na pláži v Taliansku, ale volať bude zo slovenského čísla pevnej linky.

Softfóny sú veľmi výhodné pre firmy, ktoré majú záujem o prechod na VoIP telefóniu, no nemôžu si dovoliť zakúpiť VoIP telefónne zariadenia. Existuje aj možnosť zakúpenia adaptérov, ktoré premieňajú analógový signál na signál VoIP. Avšak, nie sú vhodné pre každý typ telefónnych zariadení. V tomto prípade firmy majú ešte jednu možnosť, a to prejsť na VoIP telefóniu a využívať softfóny. Neváhajte a obráťte sa na Optimal Call! Radi Vám pomôžeme v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností.

This content will appear inside a popup…