VoIP a CRM integrácia

Blog > Článok

V posledných rokoch vrástol počet užívateľov a firiem, ktoré sa rozhodli pre upgrade telefónneho systému na VoIP. Naopak, užívateľov tradičnej pevnej linky (PSTN) každoročne ubúda. Internet sa veľmi rýchlo stal neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a tak nie je prekvapujúce, že aj pevná linka prechádza upgradom.

Okrem nízkej ceny a pokročilých funkcií, ďalšie výhody VoIP zahŕňajú schopnosť integrácie s inými počítačovými systémami. Keďže VoIP využíva internetové štandardy, formáty a protokoly, firmy sú schopné integrovať ho s inými softvérmi a/alebo procesmi.

VoIP a CRM softvér

Predajcovia aj ich klienti skúmajú integráciu VoIP s inými obchodnými systémami, aby ďalej zvyšovali produktivitu a efektívnosť. Keď hovoríme o obchodnej komunikácii, prvý softvér, ktorý príde na um, je pravdepodobne softvér CRM. CRM systémy sú používané obchodnými zástupcami, marketérmi, manažérmi a mnohými ďalšími oddeleniami za účelom riadenia vzťahov so zákazníkmi. Rozhodujúcou súčasťou riadenia takýchto vzťahov je hlasová komunikácia a hlasové volania.

Medzi programami VoIP a CRM existuje prirodzené prispôsobenie sa. Integrácia medzi softvérmi sa stáva ešte zrejmejšou, keď si uvedomíte, že mnohé organizácie sa rozhodnú pre hosťované verzie oboch týchto systémov. Optimal Call patrí medzi poskytovateľov hostiteľských VoIP služieb, ktoré podporujú integráciu s populárnymi systémami CRM.

Integrácia CRM a VoIP.

Integrácia VoIP a CRM

Pred príchodom VoIP, firmy nemali možnosť prepojiť telefónne hovory so zákazníkmi s históriou transakcií, platobnými informáciami alebo inými detailmi o klientovi. Hlasová komunikácia a CRM dáta existovali ako úplne samostatné systémy. To znamená, že zamestnanci museli manuálne robiť poznámky v softvéri týkajúce sa volaní klientov a ďalších dôležitých detailov.

Vďaka tejto integrácii sa proces volania a sledovanie histórie komunikácie stáva automatickým a bezproblémovým. Jedným z najzreteľnejších spôsobov, ako sa táto integrácia prejavuje koncovému užívateľovi, je funkcia Click to Call. Na vysvetlenie tejto novej funkcie porovnajme situáciu pred a po integrácii VoIP a CRM.

Predpokladajme, že agent musí zavolať zákazníkovi, aby prediskutoval dôležité detaily týkajúce sa určitej zmluvy. V takom prípade agent musí vyhľadať príslušné informácie v softvéri CRM, pravdepodobne si zapíše poznámky na papiera a potom zavolá klientovi. Po ukončení konverzácie musí všetky dôležité údaje, manuálne zaznamenať v softvéri CRM. Keďže ide o úplne manuálny proces, je možné, že sa niektoré hovory alebo dôležité informácie stratia alebo zabudnú.

Pozrime sa na rovnakú situáciu po integrácii. Predajcovia nemusia opustiť softvér CRM, aby mohli telefonovať. Vo väčšine prípadov im funkcia Clik to Call umožňuje okamžite iniciovať hlasovú konverzáciu so zákazníkmi. Akonáhle je hovor dokončený, príslušné detaily (dátum, čas, trvanie hovoru, atď.) sa automaticky zaznamenajú v softvéri. Nie je potrebné, aby si agent zapamätal konkrétne detaily, čo znižuje pravdepodobnosť straty alebo zabudnutia údajov.

VoIP a CRM integrácia zlepšuje produktivitu

Zjednodušenie a zosúladenie rôznorodých obchodných systémov ponúka viac výhod ako len tie bezprostredné (napríklad úspora nákladov). Čím menej sa budete spoliehať na ľudskú pamäť (vďaka automatizácii procesu volania), tým získate presnejšie a spoľahlivejšie údaje pre manažovanie zákazníkov. Taktiež dokážete znížiť čas strávený pri love kontaktných informácií na klienta a sledovanie toho, kto, čo a kedy povedal.

Táto integrácia tiež umožňuje komplexnú funkčnosť ID volajúceho. Napríklad, agenti môžu privítať zákazníkov podľa mena, pretože tieto informácie sa automaticky získavajú zo softvéru CRM vopred. Predajcovia sa môžu okamžite pozrieť na celú transakčnú históriu u konkrétneho zákazníka bez toho, aby sa pýtali na akékoľvek detaily (napr. číslo účtu).

Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi

V čoraz konkurenčnejšom podnikateľskom prostredí môže byť vynikajúci zákaznícky servis rozdielom medzi úspešnou a skrachovanou spoločnosťou. Preto integrácia CRM softvéru s VoIP poskytuje podnikom výhody vo forme zlepšeného zákazníckeho servisu a riadenia vzťahov. Takáto integrácia ponúka krátkodobé aj dlhodobé výhody, vďaka čomu je pre podniky prospešná.

Vidíte benefity, ktoré vám môže priniesť integrácia systémov? Neváhajte nás kontaktovať pre viac podrobností! V Optimal Call vám radi vypracujeme riešenie na mieru!

This content will appear inside a popup…